POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

SKLEPU INTERNETOWEGO

www.Platronek.pl

 

Platronek elektronika Sebastian Plata z adresem do doręczeń: Bielsko-Biała Młyńska 52/2 ,43-300 Bielsko biała, adres poczty elektronicznej: Kontakt@platronek.pl  , numer telefonu: 796771716, chroni prywatność użytkowników korzystających z Serwisu Internetowego, dostępnego pod adresem: Platronek.pl. , gwarantując zachowanie poufności danych osobowych oraz ich właściwe wykorzystanie.

www.Platronek.pl jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926), zwanej dalej „Ustawą”, oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- zwanego dalej: „Rozporządzeniem RODO.”

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych Klientów Sklepu internetowego www.platronek.pl oraz innych osób korzystających ze sklepu internetowego działającego pod adresem www.platronek.pl zwanego dalej „sklep internetowy”.

Sklep internetowy gromadzi informacje podane dobrowolnie przez Klientów. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody Klientów lub osób korzystających ze Sklepu internetowego, udzielenie zgody następuje na podstawie wyraźnego oświadczenia osoby, której dane dotyczą, w tym poprzez zaznaczenie pola kontrolnego „checkbox”.

Ponadto, Sklep internetowy może zapisać informacje dotyczące parametrów połączenia, takich jak adres IP, oznaczenie czasu oraz zapisywać w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. ciasteczka).

Dane osobowe Klientów oraz osób korzystających ze sklepu internetowego przetwarzane są zgodnie z Ustawą i Rozporządzeniem RODO, w szczególności w celu prowadzenia sklepu internetowego, zawarcia umów sprzedaży, sprawnego funkcjonowania sklepu internetowego i dostosowania go do potrzeb Klientów oraz osób korzystających ze sklepu internetowego.

Dane osobowe Klientów gromadzone w celu wykonania umowy, to imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres, NIP, adres poczty elektronicznej. W przypadku zapisania się do newslettera przetwarzaniu podlega tylko adres poczty elektronicznej, chyba że Klient podał dobrowolnie dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

Dane osobowe Klientów oraz osób korzystających ze sklepu internetowego nie są udostępniane innym podmiotom bez ich zgody, z wyjątkiem przypadków, gdy udostępnienie tych informacji ma nastąpić w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Dane osobowe Klientów oraz osób korzystających ze sklepu internetowego są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne dla prawidłowego korzystania ze sklepu internetowego. Po tym okresie dane to zostaną ze Sklepu internetowego usunięte. Po tym okresie dane mogą być przetwarzane, gdy jest to:

– niezbędne do dochodzenia roszczeń wynikających z wykonania umowy;

– niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów, tylko za zgodą Klienta.

Klient oraz osoby korzystające z Sklepu internetowego mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jak również prawo cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

W przypadku wyrażenia przez Klienta oraz osoby korzystające ze sklepu internetowego zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, zgoda taka może być w każdym czasie cofnięta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres mailowy: kontakt@platronek.pl Klient oraz osoba korzystająca ze sklepu internetowego powinna przedsięwziąć środki ostrożności w celu nie ujawnienia swoich danych osobowych osobom trzecim podczas korzystania ze sklepu internetowego i przy jego opuszczaniu.

Serwis korzysta z plików cookies w celach statystycznych, w celu obsługi witryny oraz podczas składania Zamówienia, głównie w celu zapamiętania ustawień Klienta, takich jak:

wybrany produkt

prowadzenia anonimowych statystyk ilości osób odwiedzających Serwis WWW;

Klient może w każdej chwili usunąć zapisane pliki cookies, a także zablokować możliwość ich zapisywania poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu.

Poniżej zamieszczamy odnośniki do informacji, jak zmienić ustawienia prywatności, dla najczęściej używanych przeglądarek internetowych, przygotowanych przez producentów tego oprogramowania (wystarczy kliknąć w dany link:

w przeglądarce Chrome

w przeglądarce Firefox

w przęglądarce Internet Explorer

w przeglądarce Opera

w przeglądarce Safari

w przeglądarce Microsoft Edge

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z tych plików przez Serwis.

Zgodnie z przepisami prawa, taka zgoda może być wyrażona również poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W sytuacji braku wyrażenia zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki, zgodnie z wytycznymi poszczególnych przeglądarek internetowych (odnośniki zostały podane w ust. 4 powyżej).

Pliki cookies (ciasteczka) to dane informatyczne zapisywane w plikach tekstowych wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Klienta Sklepu internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności od urządzenia, którego korzysta Klient).

Pliki cookies nie zawierają informacji osobistych oraz w żaden sposób nie służą identyfikacji użytkowników odwiedzających Sklep internetowego www.Platronek.pl Pozwalają natomiast rozpoznać urządzenie Klientów oraz osób korzystających e sklepu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do ich indywidualnych preferencji.

Pliki cookies można podzielić na sesyjne – tracą ważność wraz z zamknięciem przeglądarki, oraz trwałe – pozostające w pamięci urządzenia przez określony czas, w tym po opuszczeniu Serwisu. Okres ten jest uwarunkowany od parametrów poszczególnych plików cookies bądź po usunięciu ich przez Klienta lub osobę korzystającą ze sklepu internetowego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ustawienia przeglądarki internetowej użytkownika końcowego pozwalające na zapisywanie plików cookies są jednoznaczne z wyrażeniem zgody. Klient może udzielić zgody na instalowanie i wykorzystywanie plików cookies lub odmówić jej udzielenia poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Ograniczenie korzystania z plików cookies mogą spowodować jednak brak dostępności do niektórych funkcjonalności odwiedzanego Sklepu internetowego.

Ograniczenie lub zablokowanie plików cookies jest możliwe w każdym czasie, poprzez dokonanie odpowiednich zmian ustawień używanej przeglądarki internetowej. W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi lub ekranem pomocy przeglądarki internetowej.

We wszelkich sprawach związanych z Polityka prywatności należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: kontakt@platronek.pl

Platronek elektronika zastrzega sobie wprowadzania zmian do niniejszej Polityki prywatności.


Compare